هیئت امناء

وظايف هيأت امناء

وظايف هيأت امناء

الف)  ثبت مجتمع امام هادی علیه السلام

ب) تعيين و تصویب خط مشی‌ها و استراتژی آموزشی و تربیتی مجتمع امام هادی علیه السلام بر اساس اهداف و شرایط این اساسنامه

ج) تعيين رئيس هيأت امنای مجتمع به مدت ۳ سال

تبصره : پس از پایان مدت مذکور انتخاب مجدد رئیس قبلی با انتخابات جدید بلامانع است

د) تعيين رئيس مجتمع به مدت ۵ – ۳ سال و موافقت با مدیریت مدیران عامل مدارس به پیشنهاد رئیس مجتمع

هـ) تصویب نهایی هزینه‌ها و مصارف و تدارک مالی و امکاناتی مورد نیاز مجتمع در هر سال بر اساس استفاده بهینه از امکانات، در راستای اداره و رشد مجتمع امام هادی علیه السلام

و) کنترل و نظارت دقیق بر کلیه طرح‌ها و فعالیت‌های تربیتی و آموزشی مدیران، آموزگاران مشاوران تربیتی و بازرسان

ز) رسیدگی به شکایات واصله از سوی اولیای دانش‌آموزان نسبت به اوضاع مدارس و مدیران آنها و پاسخگویی نسبت به مسائل موجود در مدارس مجتمع

ح) عزل رئيس مجتمع در صورت عدم کفایت اجرایی، سیاسی و اعتقادی

ط) در صورت فوت یا استعفا و یا … هر یک از اعضای هیأت امناء هیأت امناء وظیفه دارد فرد دیگری را به عنوان جایگزین حداكثر ظرف ۳ ماه مشخص و به مراجع قانونی معرفی نماید.

تبصره: هر یک از اعضای هیأت امنا که به وظایف و تعهدات خویش عمل ننماید و یا از اهداف کلی مجتمع امام هادی علیه السلام  عدول نمایند و بر خلاف مقررات ترسیم شده در این اساسنامه عمل کنند پس از تشخیص اکثریت اعضاء خود به خود از عضویت هیأت امناء ساقط خواهد شد.

ی) بحث و بررسی و تصویب طرحها و برناه‌های ارائه شده از سوی رئیس مجتمع يا ساير مديريت‌ها

ک) تصویب آیین ناه‌های آموزشی و سایر دستورالعمل‌ها

ل) تعيين سقف كاركنان و اعضای اجرایی مجتمع امام هادی علیه السلام  در آغاز هر سال

م) تصویب نهایی اعضای هیأت مشاوران علمی پس از پیشنهاد رئیس مجتمع به مدت ۳ سال

ن) تعیین تعداد پذیرش دانش‌آموزان در هر مقطع سال تحصیلی

ماده: هيأت امناء هر ۱۵ روز یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.

مادۀ: رسمیت جلسات هیأت امناء پس از دعوت کتبی رئیس هیأت امناء و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء تحقق می یابد و برای تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت نصف به علاوه یک اعضاء به شرطی که رئیس هیأت امناء در میان آنان باشد ضروری است.

ماده: از محل درآمدهای مجتمع امام هادی علیه السلام  بر اساس جدول حقوقی مجتمع امام هادی حقوق به هیأت امناء و سایر مسؤولین و کارگزاران تعلق می‌گیرد.

تبصره: سیاست‌های پرداخت مالی مجتمع امام هادی علیه السلام  بر اساس مصوبات وزارت آموزش و پرورش از سوی هیأت مشاوران تنظیم و جهت تصویب به هیأت امناء ارائه می‌گردد.

ماده: از میان اعضای هیأت امناء یک نفر به عنوان دبیر اجرایی هیأت از سوی رئیس هیأت امناء انتخاب خواهد شد.

ماده: دبیر هیأت امناء وظیفه دارد که کلیه مصوبات هیأت امناء را به بخش‌ها و قسمت‌های مربوطه ابلاغ نماید و پیگیر اجرای آنها باشد. همچنین ابلاغ دستور جلسات به اعضا از دیگر وظایف دبیر ‌می‌باشد.

تبصره ۱: در صورتی که هر یک از اعضای هیأت امناء حضور فرد یا مقامی را در یکی از جلسات هیأت امناء ضروری تشخیص دهد این دعوت با هماهنگی رئیس هیأت و توسط دبیر آن صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ : شرکت افراد غیر عضو در جلسات هیأت امناء بدون حق رأی خواهد بود.

ماده: رئيس هيأت بازرسان ملزم به شرکت در کلیه جلسات هیأت امناء میباشد.

تبصره : شرکت رئيس هيأت بازرسان در جلسات هیأت امناء بدون حق رأی میباشد.

ماده: رئيس هيأت امناء نماینده قانونی مجتمع امام هادی علیه السلام می‌باشد.

ماده: در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضاء – بدون اطلاع قبلی – تا سه جلسۀ متوالی در حکم استعفای فرد یاد شده تلقی می‌شود.

ماده: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئيس هيأت امناء و خزانه‌دار با مهر مجتمع امام هادی علیه السلام معتبر خواهد بود.

تبصره : رئيس هيأت امناء می‌تواند تمامی یا بخشی از اختیارات خود را به فرد یا افرادی با اعلام کتبی واگذار نماید و تا زمانی که آن اختیارات را سلب ننموده، امضای آن افراد قائم مقام امضای رئیس هیأت امناء در حدود اختیارات محوله خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا