اهداف

اهداف نهایی موسسه مجتمع‌های آموزشی حضرت امام هادی علیه السلام

اهداف نهایی موسسه مجتمع‌های آموزشی حضرت امام هادی علیه السلام

1: قرار گرفتن متربیان در دایره ولایت خداوند متعال (مقام عبودیت)
2: قرار گرفتن متربیان در دایره ولایت اهل بیت علیهم السلام (طلوع خورشید عظمای ولایت: حکومت جهانی)
3: دست یابی متربیان به حیات طیبه اجتماعی (جامعه اسلامی در پرتوی ولایت فقیه؛ سعادت جمعی)
4: دست یابی متربیان به مراتبی از حیات طیبه (حال خوب سعادت فردی)

ویژگی‌های مدارس سراسری آموزشی، پرورشی وتربیتی حضرت امام هادی علیه السلام
1: در مدارس امام هادی علیه السلام محوریت برنامه‌ها با قرآن و معرفی و توجه به اهل‌بیت معصومین علیهم السلام است و متربیان و مربیان با نگاه تمدنی برای نقش آفرینی در حکومت جهانی تحت ولایت الهی تربیت می‌شوند.
2: در برنامه‌های مدارس امام هادی علیه‌السلام نظام تربیتی امامین انقلاب مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است.
3: برنامه‌های موسسه برآمده و کاملاً هماهنگ با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه ۵۴ چرخش مطرح شده در سند تحول است. (خلق موقعیت‌های تربیتی، تحقق بخش اهداف شش ساخت تربیتی سند تحول)
4: مدارس امام هادی علیه‌السلام در چارچوب ضوابط و قوانین آموزش و پرورش به فعالیت می‌پردازد و در بستر محتوای کتاب‌های درسی با خلق موقعیت‌های تربیتی (به روش اختصاصی مدرسه تمدنی قرآن) زمینه رشد تمام ساحتی متربیان را فراهم می‌آورد.
5: تمامی عوامل و اعضای موسسه، مدیران و معلمان (حتی سرایه دار مدرسه) بر اساس یک برنامه جامع منسجم هماهنگ و واحد (برنامه تمام ساحتی) فضای رشد و شکوفایی همه اعضا بویژه متربیان را فراهم می‌کنند. (انسجام نیروها و انسجام برنامه‌ها)
6: برنامه‌های مدارس امام هادی علیه السلام صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های خوب نیست بلکه هر برنامه‌ای و هر اقدامی در یک منظومه متقن و هدفمند تعریف و اجرا میشود روح واحدی بر همه برنامه‌ها حاکم بوده و یک مسیر واحد را دنبال می‌کنند. (برنامه‌ها مکمل یک دیگرند؛ وحدت در عین کثرت)
7: از همه تجربه‌های موفق سایر مجموعه‌های تربیتی داخل و خارج بومی‌سازی و استفاده خواهد شد، بنای موسسه تعامل سازنده و هدفمند با همه مجموعه‌هاست.
8: در برنامه‌های تربیتی موسسه علاوه بر توجه به اقتضاءات تربیتی به موانع تربیتی هم توجه ویژه می‌شود.
9: تمامی عوامل موسسه (مسئولان، مدیران و مربیان) مرتبط با هم، هم‌دل، هم‌جهت و هم‌افزا با انگیزه الهی به دور از انگیزه‌های مادی در راستای تحقق اهداف تربیتی موسسه تلاش و کوشش می‌نمایند.
10: نظامات موسسه (نظام جذب و گزینش، نظام مالی اداری و ….) همگی بر اساس اهداف والای موسسه و در راستای فراهم نمودن شرایط رشد و تکامل مربیان و متربیان می‌باشد.
11: در برنامه‌های تربیتی موسسه، نقش خانواده یک نقش بی‌بدیل بوده و عمق بخشی به نقش تربیتی والدین و همچنین نظارت بر عملکرد مدارس از راهبردهای اساسی موسسه می‌باشد.
12: با توجه به اصل استمرار و اصل تدریج در امر تربیت، برنامه‌های تربیتی موسسه از بدو ورود متربی به مدارس آغاز و در یک سیر مشخص استمرار می‌یابد.
13: در نگاه موسسه همه متربیان دارای استعداد و نخبه‌اند بنابراین توجه به شکوفایی استعدادهای متربیان در راستای بهره‌مندی از آنها در تحقق تمدن ولایی یک اصل مصمم است.
14: عملکرد مدارس (مدیران و مربیانی و عوامل موسسه) در یک فرایند علمی و بر اساس مدل دینی با نگاه کمک به ارتقاء و افزایش بازدهی افراد پیوسته مورد ارزیابی قرار دارد ادامه همکاری ایشان با موسسه منوط به عملکرد آنان خواهد بود.
15: ارزیابی‌ها بصورت کمی و کیفی است و بر اساس شاخصه‌های دینی اهداف کیفی هم به صورت کمی و نموداری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مراحل انجام کار
۱: تدوین برنامه تحولی برنامه تربیتی مدارس امام هادی علیه السلام
۲: آموزش و توجیه عوامل اجرایی برنامه تربیتی (مدیران، معاونان، معلمان و …)
۳: پیگیری و نظارت بر حسن انجام کار و ارتباط مستمر با عوامل اجرایی
۴: ارزیابی عملکرد موسسه و عوامل اجرایی
5: بازبینی و باز طراحی برنامه های تربیتی

منطق دست یابی به برنامه‌های عملیاتی
گزاره جهان‌بینی: خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده و همه دارای استعداداند (همه نخبه‌اند)
گزاره اصولی: در برنامه تربیتی همه استعدادها باید مورد توجه قرار گیرد نه فقط یه عده خاص
گزاره برنامه‌ای: خلق موقعیت‌های مختلف توسط مربیان برای قرار گرفتن متربیان در این موقعیت‌ها و شناسایی استعدادها و درج آن در پرونده تکاملی متربی (با آگاهی اولیاء متربی و تلاش مربیان و همراهی متربی، استعدادهای او در مسیر طبیعی شکوفا شود)

چرخه تدوین و اجرای برنامه
مسیر طراحی و تدوین برنامه جامع تربیتی
1: تعیین خروجی و محصول؛ شایستگی‌هایی که دانش آموز بعد از ۱۲ سال حضور در مدرسه باید کسب کند. (بر اساس پژوهش نیاز سنجی و دست‌یابی به مطلوب شارع بر اساس انسان‌شناسی الهی)
2: تعیین وظایف معلم برای تحقق محصول و خروجی فوق
3: تعیین شرایط و ویژگی‌های مدرسه برای حمایت از معلم در راستای تحقق خروجی مطلوب
4: تعیین شرایط و ویژگیهای موسسه برای حمایت از مدارس در راستای تحقق خروجی مطلوب
5: تدوین برنامه جامع تربیتی
مسیر ابلاغ و اجرای برنامه جامع
1: موسسه متناسب با برنامه جامع تربیتی آمادگی لازم را در خود بوجود بیاورد. (تعیین ساختار و کسب شایستگی‌ها)
2: مدرسه متناسب با برنامه جامع تربیتی آمادگی لازم را در خود بوجود بیاورد. (تعیین ساختار و کسب شایستگی‌ها)
نکته: قبل از اجرای برنامه جامع لازم است در هر مدرسه متناسب با زیست‌بوم آن وضعیت‌سنجی شامل امکان‌سنجی و نیازسنجی برنامه‌ها انجام شود.
3: مربی؛ متناسب با برنامه جامع تربیتی آمادگی لازم را در خود بوجود بیاورد. (کسب شایستگی‌ها)
4: متربی؛ شرکت متربی با همراهی اولیاء در برنامه‌های تربیتی و زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی مطابق با اهداف
5: پژوهش و تحقیق در خصوص اثربخشی برنامه‌های تربیتی بر اساس شاخصه‌های تعیین شده در برنامه تربیتی

برنامه‌های موسسه متناسب با جامعه هدف (بر اساس مخاطب)
1: برنامه‌های ویژه کل اعضای خانواده موسسه
2: برنامه‌های ویژه متربیان ۸ گروه مخاطب
3: برنامه‌های ویژه مربیان و کادر مدرسه
4: برنامه‌های ویژه اولیاء متربیان
5: برنامه‌های ویژه مدرسه

* برنامه‌های موسسه امام هادی علیه السلام به دو شکل طراحی می‌گردد.
1: برنامه‌هایی که در موسسه طی فرایند ذکر شده طراحی می‌شود با محوریت پرونده تکاملی (برنامه‌های پایه)
2: برنامه‌هایی که با مشارکت مربیان، اولیاء و حتی متربیان ایده‌پردازی و طراحی شده است. (برنامه‌های بومی)

جدول برنامه‌های مخاطب‌محور موسسه امام هادی علیه السلام
برنامه‌های تحولی ویژه متربیان پسر
برنامه‌های تحولی ویژه متربیان دختر
برنامه‌های تحولی ویژه متربیان

تشریح برنامه‌های پرونده تکاملی
* بنابر تاکید قرآن و کلام نورانی اهل‌بیت علیهم السلام لازم است انسان پیوسته خود را مورد ارزیابی و محاسبه نفس قرار دهد، بنابراین پرونده تکاملی با در نظر گرفتن سه مرحله مشارطه، مراقبه و محاسبه در صدد پیگیری روند رشد و سیر وجودی متربی است.
* پرونده تکاملی از یک سو سیر و حرکت متربی را مشخص می‌کند و از سوی دیگر جهت‌گیری برنامه‌ها و فعالیت‌های مدرسه را مشخص می‌سازد. (اهتمام همه ارکان مدرسه تحقق اهداف این پرونده می‌باشد)
* اهداف تربیتی دوره‌ها (تربیت تمام ساحتی و کسب شایستگی‌ها؛ خروجی مطلوب) در این پرونده متناسب با شرایط سنی متربی توزیع شده است و گام‌هایی در آن تعریف شده که در یک سیر تدریجی قدم به قدم موجب دست‌یابی متربی به هدف غانی خلقتش می‌شود.
* متناسب با اهداف تربیتی فوق‌برنامه‌هایی طراحی‌شده و بر اساس مدل الهی تربیت (رشد بیانی؛ رشد متربی با فراهم کردن شرایط و رفع موانع) متربی در آن موقعیت‌ها قرار گرفته و فطرت او مسیر الهی را طی نموده و شکوفا می‌شود.
* در پرونده تکاملی آن چه مدنظر و مطلوب است رشد متربی با حضور و مشارکت او و بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه خود متربی خواهد بود.
* پرونده تربیتی از سه بخش تشکیل شده است بخش اول به عهده متربی است بخش دوم به عهده والدین و بخش سوم به عهده مربیان مدرسه است. (با لحاظ چرخش معلم به مربی)
* در فرایند تربیت به تدریج نقش خود متربی در مراقبت و محاسبه خود (روش خود تربیتی) افزایش یافته و مربی نقش تسهیل‌گری و نظارت خواهد یافت.
* به موازات تشکیل پرونده تکاملی متربیان، پرونده تکاملی مدرسه نیز تدوین خواهد شد که در آن عملکرد مدرسه بطور فصلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
* ملاک موفقیت متربیان کسب امتیاز در همه ساحت‌ها و ابعاد تربیتی است نه صرفاً موفقیت‌های آموزشی.
* موفقیت هر متربی با توجه به عملکرد او (سعی و تلاشش) و در مقایسه با خودش سنجیده میشود. (قاعده لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
* وضعیت تربیتی هر یک از متربیان پیوسته (ماهیانه) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، نمودار رشد متربی بر اساس نمرات درج شده در پرونده تربیتی، پس از محاسبه ترسیم و در اختیار اولیاء متربی قرار می‌گیرد.
* در صورتی که در روند رشد هر یک از ابعاد وجودی (و اهداف تربیتی پیش‌بینی شده) اختلال بوجود آمده باشد بلافاصله موضوع توسط تیم تربیتی بررسی و متناسب با آن برنامه‌های لازم تجویز می‌گردد. (در برنامه‌های تجویزی نقش متربی، اولیاء و مربیان مدرسه مشخص می‌شود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا